Coordinadors de colonies 2018

ZONA

AREA

COORDINADOR/A

TELEFON

CORREU ELECTRÒNIC

A01 Alt Pirineu

 

Miquel Colom

 

miquel@jimcolom.com

A0101 Alt Pirineu/Area 01

Miquel Colom

 

miquel@jimcolom.com

A02 Ponent

 

 

 

 

A0201 Ponent/Area 01/Segarra,Urgell,Solsonès

Carme Farré

 

mcfarre@gmail.com

A0202 Ponent/Area 02/Segrià

Maria Gonzalez Jimenez

 

vplleida@saharaponent.com

A0203 Ponent/Area 03/Pla d'Urgell-Garrigues

Nerea Alonso Escartin

 

NEREA_294@hotmail.com

A0204 Ponent/Area 04/Noguera

 

A03 Catalunya Central

 

Joan Canillas

 

info@cooos.org

A0301 Catalunya Central/Area 01/Berguedà

M.Carmen Montayà Tuyet

 

ramonicarme@gmail.com

A0302 Catalunya Central/Area 02/Osona

Iolanda Serra Garcia

 

iolandaserra79@gmail.com

 

A0303 Catalunya Central/Area 03/Ripollès

Ariadna Sanchez Vilamanya

 

prix325@gmail.com

A04 Girona

 

 

 

 

A0401 Girona/Area 01/Gironès,Garrotxa,Pla Estany

Pilar Bayé

696322260

acapsgirona.vacances@gmail.com

 

A0402 Girona/Area 02/Empordà Alt i Baix

Anna Roca Bonals

 

anna.rocab@udg.edu

A0403 Girona/Area 03/La Selva

Fina Martinez

 

finamatines_46@yahoo.es

A05 Maresme

 

 

 

 

A0501 Maresme/Area 01/Alt Maresme

Eli Roca Làzaro

 

elidemunt@hotmail.com

A0502 Maresme /Area 02/Maresme Sud

Toni Guirao

 

tnguirao@gmail.com

A06 Vallès

 

Raquel Gràcia

 

 

A0601 Vallès /Area 01/Vallès Occidental

Marcos Costa

606719026

marcos40.mc@gmail.com

A0602 Vallès /Area 02/Vallès Oriental

Ignasi Altimir

 

ignasialtimir@gmail.com

A07 Barcelonès

 

Antònia Hernàndez

639591125

hernandezpor@gmail.com

A0701 Barcelonès/Area 01/Hospitalet

Pedro Perez

 

pedroperezmunoz@gmail.com

A0702 Barcelonès/Area 02/Badalona

Manuel Fernández

 

manufp71@hotmail.com

 

A0703 Barcelonès/Area 03/Santa Coloma

Juan Miguel Aguirre Colorado

 

contabilidad@xxlcomunicacion.com

 

A0704 Barcelonès/Area 04/Gracia

Nuria Gamande Villanueva

 

nuriagamande@gmail.com

A0705 Barcelonès/Area 05/Horta

Ramon Fornells Burillo

 

rfornell@orange.es

A0706 Barcelonès/Area 06/Tiana-Montgat

Adrian s.

 

adrianwendy2013.as@gmail.com

A0707 Barcelonès/Area07/Poble Nou- Sant Andreu

Lluisa paris

 

luisa@asme.es

A0708 Barcelonès/Area 08/Sant Adrià de Besos

Maria Fornons

 

Yalah.sahara@gmail,con

A08 Baix Llobregat

 

Miki Roses

 

 

 

A0801 Baix Llobregat Central/Area 01

Jacinta Folch

 

jacintafolch@hotmail.com

A0802 Baix Llobregat Nord/Area 02

Pedro Rodriguez Guijarro

 

llobregatnord@hotmail.com

A0803 Baix Llobregat Sud/Area 03

José Luis Ferrer

 

jooseluis1957@yahoo.es

 

A0803 Baix Llobregat Sud/Area 03

Sofia Llop España

 

cristinagarciallop@hotmail.com

A09 Penedès

Susana Sanahujes

 

ssanahujes@vilanova.cat

A0901 Penedès/Area 01/Alt Penedès

Vanesa Penya Dominguez

 

vacancesenpaupenedes@gmail.com

A0902 Penedès/Area 02/Anoia

Antonio Aguallo Ariza

 

secretari@acapsanoia.org

A0903 Penedès/Area 03/Baix Penedès

Ramon Robert Palau

 

ramonrobertpa@gmail.com

A0904 Penedès/Area 04/Garraf

Anna Pèrez

 

 

A10 Camp de Tarragona

Jaume Duran

 

jmdp@tinet.org

A1001 Camp de Tarragona/Area 01

Jaume Duran

 

jmdp@tinet.org

A11 Terres de L’Ebre

Ciara Segarra Barrachina

 

ciarasegarra.cs@gmail.com

A1101 Terres de L'Ebre/Area 01

Ciara Segarra Barrachina

 

ciarasegarra.cs@gmail.com

A12 Andorra

Lluïsa Hurtado

 

lluisa.h.9@hotmail.com

 

 

 

 

 

A

Zona 00.Catalunya

Joan Artigues Huguet

606100273

joan.artigues@gmail.com